Voet massage - Anja Duyzer | Medisch pedicureSuikerziekte (diabetes) kan consequenties hebben voor de kwaliteit van uw voeten. De oorzaak hiervan is doorbloeding van de voeten. Voornamelijk bij Simms type 2 patiënten is de doorbloeding minder goed. Op deze manier kunnen wondjes gemakkelijker ontstaan. De Simms classificatie geeft de verhoogde risico op wondjes bij diabetes patiënten aan. Het onopgemerkt blijven van wondjes kunnen gevolgen hebben als ontstekingen en pijn bij het lopen. Daarnaast wordt de bloedsuikerspiegel mogelijk ontregelt. Het tijdig ondernemen van actie is voor diabetes patiënten van essentieel belang.

Goed om te weten voor diabetespatiënten

De medisch noodzakelijke voetzorg voor diabetespatiënten wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor vergoeding van de medisch noodzakelijke voetzorg in aanmerking te komen, dient uw medisch pedicure een samenwerkingsovereenkomst met uw podotherapeut te hebben afgesloten.

Wanneer bijbetalen?
Voor eventuele aanvullende zorg kan door uw behandelaar (podotherapeut/medisch pedicure) een toeslag gevraagd worden. U wordt door uw behandelaar hier vooraf over geïnformeerd.

Er hoeft niet bijbetaald te worden als u enkel de medisch noodzakelijke voetzorg ontvangt zoals beschreven in het persoonlijk behandelplan, al dan niet met een indicatie voor medisch noodzakelijke ambulante zorg (bij u thuis of in een instelling).

Wel moet er bijbetaald worden als uzelf kiest voor aanvullende zorg of ambulante zorg vanuit gemaksoverweging. Aanvullende zorg is zorg die niet in uw persoonlijke behandelplan is beschreven, bijvoorbeeld het knippen van gezonde nagels, het incrèmen van voeten en dergelijke.

Overige informatie
– Het aantal behandelingen in het persoonlijke behandelplan dient gelijkmatig over het jaar verdeeld te worden.
– Indien wijzigen van het bovenstaande behandelplan noodzakelijk is, treden medisch pedicure en podotherapeut met elkaar in contact en wordt (indien nodig) een nieuw behandelplan opgesteld met akkoord van de behandelend podotherapeut.
– Als u niet verschijnt op de afspraak van de podotherapeut of medisch pedicure zonder u uiterlijk 24 uur van te voren af te melden, kan deze afspraak in rekening worden gebracht.

Bron: Podotherapeuten.

Wat kan ik voor u betekenen?

Regelmatige screening van de voeten is voor diabetes patiënten belangrijk. Neem daarom vroegtijdig contact op!