OVV (oncologisch voetzorgverlener)

In juni 2019 vindt er weer een OVV symposium plaats.
Professor Lacouture uit Amerika komt dan speciaal een lezing verzorgen in Nederland.
Het OVV symposium is de verplichtte jaarlijkse herscholing voor iedereen die een geldig OVV certificaat heeft. Ook zit er een jaarlijkse casus aan verbonden. De OVV verzorger vult deze en de client waarover het gaat onafhankelijk in.

www.oncofoot.com is het digitale patienten platform waarop kankerpatiënten alles kunnen lezen over de competenties van een oncologisch voetzorg verlener naast het belang van goede voetzorg verlening voor deze sterk toenemende groep patiënten binnen onze samenleving.